Instrucțiuni privitoare la revocare

Dreptul de revocare

Aveți dreptul, în intervalul de patrusprezece zile, să revocați acest contract, fără indicarea motivelor.
Perioada de timp în care puteți revoca e de patrusprezece zile, începând de la ziua în care dvs. sau un terț indicat de dvs. și care nu este transportator, ați luat respectiv a luat în posesie marfa.
Pentru a uza de dreptul dvs. de revocare, trebuie să ne informați pe noi,

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-ro@trotec.com
prin intermediul unei declarații clare (de ex. scrisoare trimisă prin poștă, telefax sau e-mail) asupra deciziei dvs. de a revoca acest contract. Pentru aceasta puteți utiliza modelul de formular de revocare anexat, dar nu este însă obligatoriu să îl folosiți pe acesta.

Pentru respectarea termenului de revocare e suficient să expediați comunicarea privitoare la exercitarea dreptului de revocare, înainte de scurgerea perioadei în care aveți drept de revocare.

Urmările revocării

Când revocați acest contract, noi trebuie să vă plătim înapoi toate plățile ce le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât tipul cel mai ieftin, oferit standard de către noi), fără întârziere și cel târziu în patrusprezece zile începând de la ziua în care noi am primit comunicarea dvs. privitoare la revocarea acestui contract. Pentru această returnare de banii utilizăm același tip de plată ca cel utilizat de dvs. la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care am convenit cu dvs. în mod explicit altceva; în niciun caz nu vă vom percepe costuri pentru această returnare a banilor. Noi putem să refuzăm returnarea banilor, până în momentul în care am reprimit marfa sau până când dvs. ați demonstrat că ați expediat marfa, în funcție de care este cel mai devreme.

Marfa ce poate fi expediată în pachet

Dvs. trebuie să expediați sau să predați marfa imediat și în orice caz cel târziu în patrusprezece zile, începând de la ziua în care ne-ați comunicat decizia dvs. de a revoca acest contract, către

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
52525 Heinsberg

Termenul de revocare este respectat, dacă dvs. expediați marfa înainte de expirarea celor patrusprezece zile. Dvs. suportați costurile expedierii mărfii către noi.

Marfa ce nu poate fi expediată în pachet

Noi ridicăm marfa. Dvs. suportați costurile returnării mărfii, în valoare de xxx,xx EUR.

Dvs. suportați eventuala devalorizare a mărfii doar în cazul în care, la un control al caracteristicilor, proprietăților și funcționării mărfii reiese că această devalorizare se datorează unei utilizări neadecvate.

Finalul instrucțiunilor privitoare la dreptul de revocare


 

Contact:

online-ro@trotec.com

tel:+492452962797

Luni - joi: 9:00 - 18.30

Vineri: 9:00 - 18.00

Email:

Utilizați formularul nostru de contact