Declarația privind protecția datelor

Obiectul acestei declarații este consultarea, prelucrarea și utilizarea („Utilizare”) datelor personale care vor fi adunate când folosiți oferta TROTEC®. Ne bucurăm de interesul dvs. pentru site-ul nostru. În continuare vă informăm asupra modului în care se procedează cu datele dvs.
TROTEC® salvează şi utilizează date doar atunci când aceasta este permisă, conform prescripțiilor regulamentului de bază privind protecția datelor (DSGVO), ale Legii federale privind protecția datelor (BDSG) şi ale Legii privind telemedia (TMG). TROTEC® operează întotdeauna în conformitate cu principiile regulamentului de bază al protecţiei datelor, respectiv

 • Economia de informaţii („doar atât cât e într-adevăr necesar”)
 • Corectitudinea datelor („nu se execută nicio modificare la obţinerea datelor”)
 • În funcţie de scop („doar aşa cum e nevoie pentru atingerea scopului”)
 • Siguranţa datelor („Măsuri de protecţia datelor” de ex. protocoale SSL)
 • Transparenţă („prelucrarea datelor poate fi ulterior controlată”)

În conformitate cu aceste prescripţii şi în funcţie de necesitatea actuală, datele vor fi doar atunci adunate când acestea sunt necesare pentru utilizarea şi service-ul TROTEC®, sau când datele, mai ales cele personalizate, sunt necesare pentru efectuarea unei cumpărături sau pentru a beneficia de un alt serviciu

Generalități
 1. Responsabili
  Responsabili în sensul legii protecției datelor este TROTEC® GmbH (consultați Impresii) în conformitate cu Art. 4 Nr. 4 al regulamentului EU 2016/679 („DSGVO”). Persoana de contact pentru chestiuni ce țin de protecția datelor este dl. Roland Breda. Dacă aveți întrebări privitoare la utilizarea datelor dvs. sau dacă doriți să faceți uz de căile legale descrise aici, utilizați Formularul de e-mail. Desigur că puteți utiliza oferta TROTEC®, fără să faceți declarații privitoare la persoana dvs. sau fără să trebuiască să introduceți date personale. În acest caz vor fi colectate doar date ce țin de accesare, fără raportare la persoană (ca de ex. numele furnizorului de internet, tipul de browser utilizat, pagina de pe care accesați oferta sau numele datelor accesate); fără să se poată face o legătură cu persoana dvs. Aceste date vor fi utilizate exclusiv pentru îmbunătățirea ofertei noastre.

 2. Niciun consimțământ doar prin utilizare
  Decisive pentru utilizarea datelor dvs. sunt prevederile legale în vigoare, mai ales legea germană privind protecția datelor și cea privind serviciile telemedia. Dacă vor fi colectate date pentru un scop care, conform acestor prevederi, impune consimțământul dvs., atunci veți fi rugat să vă dați acceptul. Puteți revoca oricând consimțământul o dată dat, cu efect pentru viitor, și/sau să vă opuneți unei viitoare utilizări a datelor dvs. Simpla înregistrare, utilizare a serviciului sau luarea la cunoștință a acestei declarații nu înlocuiește declararea explicită a consimțământului dvs.

 3. Utilizarea datelor dvs.
  În continuare vom descrie pe scurt posibilităţile de utilizare ale datelor dvs. Dacă accesaţi site-ul web cu ajutorul unui browser respectiv App prin aparatul dvs. mobil, vom aduna doar acele date personale care ni le va transmite automat browser-ul dvs. respectiv aparatul dvs. mobil, pentru a vă face posibilă vizita pe site-ul nostru web respectiv App şi pentru a garanta stabilitatea şi siguranţa. Acestea pot fi mai ales

  • adresa dvs. IP,
  • conţinutul, data şi ora silicitării,
  • site-ul web de pe care a fost transmisă solicitarea,
  • paginasolicitată,
  • cantitatea de date transmisă,
  • tipul de browser utilizat
  • sistemul dvs. de operare,
  • limba şi versiunea softului browser
  • furnizorul dvs. de servicii internet

  Prelucrarea acestor date serveşte

  • garantării creării unei conexiuni fără probleme cu site-ul web,
  • prezentării serviciilor şi produselor noastre,
  • utilizării serviciilor noastre,
  • evaluării şi siguranţei şi stabilităţii sistemului precum şi
  • altor scopuri administrative.

 4. Baza legală a prelucrării datelor dvs. personalizate este Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. f DSGVO. Interesul nostru legitim reiese din scopurile anterior amintite pentru obţinerea datelor.

  1. Colectarea datelor
   Vor fi colectate date personale dacă inițiați o procedură de comandă sau creați un cont de client sau vă abonați la newsletter; pentru acestea vor fi colectate date privitoare la persoana dvs. și datele necesare pentru derulare. Dintre aceste date, vor fi marcate ca declarații obligatorii doar acelea care sunt necesare pentru raporturile contractuale. Dacă utilizați funcțiunea de revenire client, TROTEC® colectează și salvează în server logs, în mod automat, informațiile tehnice care ni le transmite browser-ul dvs. Este vorba în special de date care au fost stocate pe așa-numitele cookies (vedeți secțiunea „Cookies”) și vor fi necesare pentru funcțiunile de utilizare. Dorim să vă atragem atenția că puteți revoca oricând consimțământul o dată dat, cu efect pentru viitor.
  2. Prelucrarea și utilizarea datelor
   TROTEC® utilizează și colectează datele pentru patru scopuri de bază, deși nu toate datele vor fi într-adevăr utilizate pentru toate scopurile:
   1. Datele pentru contul dvs., privitoare la persoana dvs. și adresa (date de referință), vor fi utilizate pentru inițierea și desfășurarea raporturilor de utilizare (comandă).
   2. Datele pentru utilizarea dvs. a ofertelor individuale (date de utilizare) le utilizăm pentru execuția tehnică a serviciului de utilizare (comandă simplificată). Se poate întâmpla ca date de utilizare ale diferitelor service-uri vor fi reunite, pentru scopuri privind decontarea.
   3. Odată cu executarea completă a contractului și plata întregului preț de cumpărare, va fi blocată o altă utilizare a datele dvs., și vor fi șterse după expirarea termenelor de păstrare legale, privind impozitul și cele de comerț, atâta timp cât nu v-ați dat explicit consimțământul pentru alte utilizări și folosiri ale datelor dvs. (cont client).
   4. La abonarea la newsletter se va folosi adresa dvs. de e-mail, pentru reclamă proprie, până când dvs. vă veți dezabona de la newsletter.
  3. Transmiterea datelor către terți
   TROTEC® transmite datele dvs. exclusiv doar atunci la terți, când:
   1. Transmiterea este necesară pentru executarea sau decontarea unei comenzi, mai ales dacă un terț are nevoie de aceste date pentru desfășurarea raporturilor contractuale (de ex. instituțiile care emit cărți de credit sau firmele de transport; însă datele vor fi transmise terților doar în măsura în care sunt necesare pentru serviciul respectiv).
   2. În cazuri singulare, în cadrul limitelor admise de lege, datele personale vor fi transmise la terții care, dacă este cazul, sunt autorizați să verifice validitatea datelor declarate (informații despre cărțile de credit, conturi bancare etc.) și bonitatea. Pentru aceasta, datele vor fi transmise doar părților care au nevoie de ele, pentru execuție. În acest caz, acestea sunt banca indicată și următoarele societăți cu care colaborează TROTEC®:

    Societate de verificare a cărților de credit
    B+S Card Service GmbH
    Lyoner Straße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Companii de logistică
    Pe lângă aceasta, în cadrul legislației aplicabile, și instituțiile statului pot solicita informații sau date de la noi, pentru a-și îndeplini sarcinile legale, de ex. proceduri de urmărire penală.
    În continuare, datelor dvs. personalizate vor fi transmise la terţi dacă dvs. aţi acceptat anterior, conform Art. 6 Aliniat. 1 S. 1 lit. a DSGVO sau dacă există o permisie legală în spiritul Art. 6 Aliniat. 1 S. 1 lit. c DSGVO.
    Dacă transmitem date personalizate către state aflate în afara spaţiului economic european, noi ne asigurăm că receptorul datelor garantează un nivel corespunzător de protecţia datelor, conform Art. 45 DSGVO. Dacă nu există o decizie de adecvare, TROTEC® va supraveghea ca receptorul de date să ofere garanţii corespunzătoare în sensul Art. 46 DSGVO şi utilizează mai ales contractele model ale Uniunii Europene, pentru transmiterea datelor către ţări din străinătate în EU, în forma lor actuală. La transmiterea datelor cătreUSA, TROTEC® va depune eforturi să oblige receptorul datelor la respectarea pricipiilor Privacy Shields (ceea ce înseamnă respectarea standardului minim în manipularea datelor personalizate).

  4. Ștergerea datelor
   Dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile amintite, inclusiv decontarea, acestea vor fi șterse. Vă rugăm să aveți în vedere că la fiecare ștergere, datele vor fi întâi doar blocate și abea apoi șterse definitiv, cu un decalaj în timp, pentru a preîntâmpina o ștergere întâmplătoare sau un prejudiciu intenționat. Din motive tehnice vor fi duplicate date, daca este cazul, în fișiere de salvare date și mirror server. După caz, și astfel de copii vor fi șterse, de asemenea abea după un decalaj de timp, din motive tehnice. Pe lângă aceasta, pentru anumite date privitoare la tranzacțiile desfășurate, există și obligația de păstrare pentru un anumit timp, din motive privind impozitul și comerțul.

 5. Prelucrarea datelor pentru utilizarea ofertei
  Dacă doriţi să utilizaţi produsele şi serviciile noastre, vi se va putea cere, în momente diferite, să ne oferiţi date personalizate precum

  • numele dvs.,
  • data dvs. de naştere,
  • adresa dvs.,
  • adresa dvs. de mail,
  • numărul dvs. de telefon sau de mobil precum şi
  • informaţii asupra cărţii de credit.


  Datele dvs. personalizate vor fi utilizate de noi pentru următoarele scopuri şi sunt necesare pentru:
  1. conform Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. b DSGVO pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale respectiv efectuarea de măsuri precontractuale: pentru prelucrarea comenzilor dvs. – printre altele pentru verificarea identităţii dvs., pentru procesarea plăţilor dvs. şi pentru a vă putea oferi serviciu clienţi, pentru corespondenţa cu dvs., pentru decontarea revendicărilor dvs. sau ale noastre, pentru a asigura administrarea tehnică a site-ului nostru web sau pentru a gestiona datele clienţilor noştri;
  2. conform Art. 6 Aliniat 1 lit. b şi lit. c DSGVO pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale precum şi din cauza cerințelor legale: să vă trimitem e-mail-uri importante despre utilizarea site-ului web, produsele și serviciile oferite, informații actualizate cu privire la problemele tehnice sau aspecte legate de obligațiile noastre legale sau cele de reglementare; precum și
  3. conform Art 6 Aliniat 1 S. 1 lit. c DSGVO datorită cerințelor legale sau în conformitate cu Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. e DSGVO în interes public: pentru a vă proteja de fraudă atât pe dvs. cât şi pe noi (inclusiv firmele noastre afiliate) precum şi pentru verificarea identităţii şi a vârstei.


 6. Utilizarea formularului de contact
  Noi vă oferim posibilitatea să luaţi legătură cu noi, printr-un formular de contact existent pe site. Pentru utilizarea acestuia este necesară declararea unei adrese de e-mail valabile, alte informaţii nu sunt obligatorii. Procesarea acestor date are loc în scopul contactului cu noi şi are loc conform Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. a DSGVO pe baza consimțământului dvs. voluntar.

 7. Cookies
  TROTEC® utilizează pe site-ul web aşa numitele „cookies”, fişiere mai mici cu informaţii text, care vor fi stocate pe hard discul dvs., în timp ce oferta este consultată („Cookies”). În cookie vor fi depuse informaţii care rezultă în legătură cu aparatul utilizat. Aceasta nu înseamnă că noi obţinem astfel direct informaţii referitoare la identitatea dvs.
  Noi utilizăm cookies pe de o parte pentru ca navigaţia şi utilizarea site-ului nostru web să fie cât mai prietenoasă vizitatorilor. După ce v-aţi autentificat cu succes, noi avem nevoie de cookies, pentru a vă identifica şi autoriza pe întreaga perioadă a vizitei dvs. Aceste cookies vor fi şterse automat de pe hard discul dvs., după încheierea sesiuni de navigare (Session-Cookies).

  Pe lângă aceasta utilizăm şi cookies ce vor rămâne o anumită perioadă de timp pe hard discul dvs., după încheierea sesiunii de navigare. (Persistent-Cookies). Aceste cookies uşurează utilizarea site-ului nostru web precum şi serviciilor şi produselor noastre, de ex. salvând anumite informaţii şi setări, încât dvs. nu va trebui să le repetaţi mereu. În plus, aceste cookies face posibilă evaluarea statistică a utilizării site-ului nostru web, serveşte optimizării ofertei noastre precum şi prezentării mai personalizate pentru dvs. a site-ului nostru web și ofertelor noastre (vedeţi şi punctul VII al acestei declaraţii de protecţia datelor). Cookie-urile persistente vor fi salvate pe hard discul dvs. şi şterse de browser, după o perioadă predeterminată de timp, care diferă în funcţie de cookie. În cazul cookies poate fi vorba şi de unele de la terţi (Third Party Cookies), pentru că noi recurgem la câţiva parteneri publicitari, care ne ajută să vă oferim o ofertă online mai interesantă şi un site web mai interesant (vedeţi şi punctul VII al acestei declaraţii de protecţia datelor).
  Datele procesate prin cookies sunt necesare pentru scopurile amintite pentru a ne proteja interesele legitime și cele ale terților conform Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. f DSGVO.
  Noi vă informăm la (prima) vizită pe site-ul nostru web sau App cu privire la utilizarea de cookies. Puteți oricând să împiedicați utilizarea viitoare de cookies, dacă ştergeţi cookies şi refuzaţi să acceptaţi cookies, în setările browser-ului dvs. Puteți să setați browser-ul dvs. astfel încât să fiți informat de utilizarea de cookies şi să permiteţi cookies doar în cazuri individuale, să refuzaţi cookies în anumite cazuri sau să le refuzaţi în general precum şi să activaţi ştergerea automată de cookies la închiderea browser-ului. În acest caz este posibil să nu puteţi beneficia de toate avantajele serviciului noastru. Instrucțiuni privind modul de efectuare a acestor modificări găsiţi aici www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Cookies uşurează utilizarea ofertelor de la TROTEC®. Puteți în continuare să împiedicați stocarea de cookies pe hard disc-ul dvs. dacă la setările browser-ului dvs. alegeţi „nu accept cookies”. Puteți să setați browser-ul dvs. şi astfel încât să fiți întrebat, înainte de stocarea fișierului cookie, dacă sunteți de acord cu aceasta. În fine, puteți oricând să ștergeți fișierele cookie ce au fost stocate. Pentru a afla cum puteţi face toate acestea, vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului browser-ului dvs.

 8. Dreptul de informare
  Desigur că aveți întotdeauna dreptul de a primi în mod gratuit de la TROTEC® informații privitoare la datele salvate despre dvs. Dacă sunteți înregistrat, datele se află în contul dvs. de utilizator și pot fi acolo oricând corectate, blocate sau șterse. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele salvate offline vor fi abea atunci șterse, când nu mai sunt necesare pentru desfășurarea raporturilor contractuale. Dacă nu sunteți înregistrat, vă rugăm să ne trimiteți un mail cu solicitarea, prin Formular e-mail. Dacă doriți ca noi să ștergem complet contul de utilizator, efectuați click aici (consultați și secțiunea „Ștergerea datelor“).
  Conform Art. 15 DSGVO aveţi oricând dreptul de a vă informa cu privire la datele personale salvate la noi. Mai ales puteţi solicita informaţii despre scopul procesării, categoriile de date socate despre dvs., categoriile de receptori ale acestor date, durata de stocare planificată, existenţa unui drept de corectare, ştergere, restricţionare a prelucrării sau revocare, existenţa unui drept de plângere la autoritatea de supraveghere, sursa datelor dvs., dacă acestea nu au fost obţinute de la dvs., precum şi existenţei unui mod de alegere automatizat inclusiv profiling şi eventual informații relevante despre detaliile acestora.
  Pe lângă aceasta, conform Art. 16 DSGVO puteţi solicita corectarea datelor false, iar conform Art. 17 DSGVO ştergerea datelor personalizate, atâta timp cât prelucrarea nu e necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi informare, pentru îndeplinirea unor obligaţii legale, din motive de interes public sau pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
  În continuare, conform Art. 18 DSGVO aveţi dreptul de a solicita blocarea sau restricţionarea prelucrării datelor dvs. personalizate, atâta timp cât negaţi corectitudinea datelor, prelucrarea este nepermisă, dvs. refuzaţi ştergerea datelor iar noi nu mai avem nevoie de date, dar dvs. aveţi nevoie de acestea pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau dacă dvs. aţi revocat prelucrarea conform Art. 21 DSGVO.

 9. Newsletter şi reclamă / Revocarea unui consimțământ
  Cu consimţământul dvs., pe care ni l-aţi dat cu ocazia înregistrării pe site-ul nostru, vă vom trimite pe e-mail sau telefonic, newsletter respectiv materiale de marketing cu referire la produsele şi serviciile noastre sau despre produse şi servicii ale firmelor noastre afiliate, şi care noi le considerăm că ar putea fi pentru dvs. interesante.
  Dvs. puteţi oricând să revocaţi utilizarea datelor dvs. în scopul publicităţii directe, cu efect pentru viitor, precum şi să dezabonaţi newsletter-ul, efectuând click pe link-ul ce se află în fiecare newsletter trimis per e-mail sau să ne informaţi pe e-mail la https://www.trotec24.ro/formular/contact.html
  Chiar şi fără consimţământul dvs., noi ne rezervăm dreptul de a vă trimite oferte pe e-mail, referitoare la produse sau servicii care sunt asemănătoare cu cele pe care dvs. le-aţi achiziţionat deja. Dvs. aveţi dreptul de a revoca procesarea datelor dvs. în scopuri de reclamă, pe e-mail la https://www.trotec24.ro/formular/contact.html sau printr-un link corespunzător din newslettter-ul nostru, fără să suportaţi alte costuri decât cele rezultate din transmitere, conform tarifului de bază.
  Baza legală pentru procesarea datelor dvs. în scopul expedierii acestor newslettere este Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. a respectiv lit. f DSGVO.

 10. Siguranța datelor
  TROTEC® se străduiește întotdeauna să protejeze datele dvs. contra unui acces neautorizat, unei pierderi, utilizări nepermise sau distrugeri. Datele dvs. personale sunt accesibile doar angajaților care trebuie să aibă în mod necesar acces la ele, pentru a putea să își desfășoare în mod adecvat activitatea și să vă poată înainta cât mai eficient ofertele și să vă ofere produsele. Datele sensibile vor fi transmise cifrat către TROTEC®, prin procedură SSL. La clienții înregistrați, accesul în contul de client este posibil doar după introducerea numelui de utilizator și a parolei; din acest motiv vă rugăm să respectați confidențialitatea datelor dvs. și să nu le divulgați la terți. Totodată, după fiecare utilizare cu autentificare a ofertei TROTEC®, trebuie să închideți fereastra browser-ului dvs., înainte să deschideți alte pagini, mai ales atunci când utilizați computerul împreună cu alte persoane, când alte persoane au acces la computerul dvs. sau utilizați un acces public la rețeaua de internet.

 11. Durata de salvare
  Noi salvăm datele dvs. personale pe perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost salvate. După această perioadă vom şterge datele dvs., cu excepţia situaţiei în care suntem obligaţi să le salvăm o perioadă mai îndelungată, conform Art. 6 Aliniat 1 S. 1 lit. c DSGVO, datorită obligațiilor fiscale, comerciale sau de altă natură legală ce implică salvarea şi documentarea, sau dacă dvs. aţi consimţit o salvare mai îndelungată conform Art. 6 aliniat 1 S. 1 lit. a DSGVO.

 12. Servicii de analiză
  Serviciile de analiză utilizate momentan:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA


  Dacă ne-aţi dat consimţământul, pe acest site web va fi utilizat Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc.. Utilizarea include modul „Universal Analytics ”. Prin acesta este posibilă atribuirea datelor, sesiunilor şi interacţiunilor de pe mai multe aparate unui user-ID pseudonomizat, pentru a analiza astfel activitatea unui utilizator, indiferent de aparatul utilizat.
  Google Analytics utilizează aşa numitele „cookies”, fişiere text ce vor fi salvate pe computerul dvs., făcând posibilă o analiză a modului în care dvs. utilizaţi site-ul web. Informaţiile furnizate prin cookie referitoare la utilizarea site-ului web vor fi de regulă transmise unui server Google în SUA şi salvate acolo. În cazul activării funcţiei de anonimizare IP pe acest site web, atunci adresa dumneavoastră de IP va fi întâi scurtată de Google, în cadrul statelor membre ale UE sau în alte state semnatare ale tratatului referitor la spaţiul economic european. Numai în cazuri de excepţie se va transmite întreaga adresă de IP către un server al Google din SUA şi scurtată acolo. Noi vă atragem atenţia că pe acest site web Google Analytics a fost completat cu o pseudonomizare IP, pentru a garanta colectarea anonimizată a adreselor IP (aşa numitele IP-Masking). Adresa de IP transmisă de browser-ul dvs. în ramele Google Analytics nu va fi completată cu alte date de la Google. Mai multe informaţii cu privere la condiţiile de utilizare şi protecţia datelor găsiţi la https://www.google.com/analytics/terms/de.html, respectiv la https://policies.google.com/?hl=de.

  Scopul procesării
  La solicitarea operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua modul în care dvs. utilizaţi acest site web, pentru a realiza rapoarte cu privire la activităţile pe web şi pentru a pune la dispoziţie operatorului site-ului web şi alte servicii conectate cu utilizarea acestui site web şi cu utilizarea internetului.
  Baza legală
  Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este consimţământul dvs. conform https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
  Receptor / Categorii de receptori
  Receptorul datelor colectate este Google.com.
  Transmiterea către state terţe
  Datele personalizate vor fi transmise către SUA sub EU-US Privacy Shield, pe baza decizei de adecvare a Comisiei Europene. Puteţi consulta certificatul
  aici
  Durata stocării datelor
  Datele transmise de noi şi datele legate de cookies, de recunoaşterea utilizatorului (de ex. user ID) sau de ID-uri de publicitate vor fi şterse automat după 14 luni. Ştergerea datelor la care a fost atinsă durată de stocare are loc automat, o dată pe lună.
  Drepturile persoanelor afectate
  Puteţi oricând revoca consimţământul dvs., cu efect în viitor, împiedicând salvarea de cookies, prin setări corespunzătoare la browser; dar noi vă atragem atenţia că eventual, în acest caz nu veți putea utiliza în mod complet toate funcțiunile acestui site web.

  Pe lângă aceasta, puteți împiedica colectarea şi procesarea datelor obţinute prin cookie şi referitoare la utilizarea acestui site web (incl. a adresei dvs. de IP) de către Google, descărcând și instalând Browser-Add-on . Opt-Out-Cookies împiedică colectarea viitoare a datelor dvs, când vizitaţi acest site web. Pentru a împiedica colectarea pe diferite aparate, prin Universal Analytics, trebuie să executaţi Opt-Out pe toate sistemele utilizate. Dacă faceţi click aici, se va aşeza Opt-Out-Cookie: deactivare Google Analytics.
  Puteţi împiedica salvarea de cookies şi prin setări corespunzătoare la browser-ul dvs.; însă noi vă atragem atenţia că în acest caz, eventual, nu veți putea utiliza în mod complet toate funcțiunile acestui site web.
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Declaraţia de protecţia datele a Google Analytics


 13. Utilizarea de Plugins
  Pentru oferta TROTEC® se utilizează şi aşanumitele plugins. Când accesați o pagină internet TROTEC® prevăzută cu plugin, se va realiza o conexiune cu serverul ofertantului respectivului plugin, și se va prezenta pluginul pe pagina de internet, prin comunicare cu browserul dvs. Astfel, către serverul ofertantului de plugin se va comunica care dintre paginile noastre de internet au fost vizitate de dvs. Dacă dvs. sunteți înregistrat ca și membru la ofertantul de plugin, este posibilă atribuirea acestor informații contului dvs. personal de utilizator. După caz, la utilizarea funcțiunilor de plugin (de ex. efectuarea unui click pe un buton, transmiterea unui comentar), și aceste informații vor fi atribuite contului dvs. de utilizator, lucru ce îl puteți însă împiedica, dacă vă deautentificaţi înainte de utilizarea pluginului.

  Pentru informații suplimentare privitoare la datele colectate și posibilitatea de a împiedica colectarea și utilizarea lor precum și posibilitățile de protecție a sferei dvs. private, vă rugăm să consultați declarațiile privind protecția datelor ale operatorilor respectivi, care le puteți consulta direct, prin link aflat sub nume.

  Servicii plugin utilizate momentan şi alte servicii:

  facebook.com
  Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  Declarația Facebook privind protecția datelor

  Google+
  Google Inc.,
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  Declarația google+ privind protecția datelor

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066, USA
  Este valabilă declaraţia google privind protecţia datelor

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco
  CA 94103, USA
  Linii directoare privind protecţia datelor la Twitter

  Instagram
  Instagram LLC
  Reprezentată de Kevin Systrom şi Mike Kriege
  1601 Willow Rd
  Menlo Park
  CA 94025, USA
  Declaraţia protecţiei datelor a Instagram

  Pinterest
  Pinterest Europe Ltd.
  Palmerston House, 2nd Floor
  Fenian Street
  Dublin 2, Ireland
  Declaraţia protecţiei datelor a Pinterest

  rapidmail
  rapidmail GmbH
  Augustinerplatz 2
  79098 Freiburg i.Br.
  Deutschland
  Declaraţia protecţiei datelor a rapidmail


 14. TROTEC® utilizează la anumite oferte sistemul de cupoane valorice al Sovendus GmbH
  La alegerea unei oferte de cupon valoric actual interesantă pentru dvs., Trotec va transmite valoarea hash a adresei dvs. de e-mail şi adresa dvs. de IP, sub pseudonim şi codate, către Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus), (Art. 6 Aliniat 1 f DSGVO). Valoarea hash pseudonomizată a adresei dvs. de e-mail va fi utilizată pentru a lua în considerare o posibilă existenţă a revocării reclamei prin Sovendus (Art. 21 Aliniat 3, Art. 6 Aliniat 1 c DSGVO). Adresa de IP va fi utilizată exlusiv pentru scopuri de siguranţa datelor şi de regulă, după 7 zile, anonomizată (Art. 6 Aliniat 1 f DSGVO). În plus, în scopul decontării, noi transmitem numărul de comandă, valoarea comenzii cu moneda, sesiunea ID, codul cuponului şi ştampila de timp în mod pseudonomizat către Sovendus (Art. 6 Aliniat 1 f DSGVO). Dacă vă interesează oferta de cupoane a Sovendus, pentru adresa dvs. de e-mail nu există o revocare şi efectuaţi click pe banerul de cupon ce va fi afişat doar în acest caz, forma de adresare, numele şi adresa dvs. de e-mail vor fi transmise codat de către noi către Sovendus, pentru pregătirea bonului valoric (Art. 6 Aliniat 1 b, f DSGVO).

  Puteţi afla informaţii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. de către Sovendus consultând indicaţiile online de protecţia datelor aici https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 15. TROTEC® utilizează la anumite oferte sistemul de avantaje al Sovendus GmbH
  La alegerea unei oferte de avantaje regional interesantă pentru dvs., Trotec va transmite forma de adresare, anul de naştere, ţara, codul postal, valoarea hash a adresei dvs. de e-mail şi adresa dvs. de IP, sub pseudonim şi codate, către Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 Aliniat 1 f DSGVO). Valoarea hash pseudonomizată a adresei dvs. de e-mail va fi utilizată pentru a lua în considerare o posibilă existenţă a revocării reclamei prin Sovendus (Art. 21 Aliniat 3, Art. 6 Aliniat 1 c DSGVO). Adresa de IP va fi utilizată exlusiv pentru scopuri de siguranţa datelor şi de regulă, după 7 zile, anonomizată (Art. 6 Aliniat 1 f DSGVO).

  Dacă efectuaţi click pe oferta de avantaje, noi vom transmite codat către Sovendus numele dvs., adresa şi adresa dvs. de e-mail, pentru pregătirea solicitării personalizate a ofertei de avantaje la ofertantul produsului
  (Art. 6 Aliniat 1 b, f DSGVO). 

  Puteţi afla informaţii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. de către Sovendus consultând indicaţiile online de protecţia datelor aici https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Desigur, suplimentar sunt valabile și prescripțiile legale ale Regulamentului de bază privind protecția datelor, ale Legii federale privind protecția datelor şi ale Legii privind telemedia. Acestea pot fi consultate prin click pe text.

Versiune Mai 2018


 

Contact:

online-ro@trotec.com

tel:+492452962797

Luni - joi: 9:00 - 18.30

Vineri: 9:00 - 18.00

Email:

Utilizați formularul nostru de contact