Termeni și condiții pentru clienți persoane juridice

Acestea sunt informațiile generale ale ofertantului și indicațiile privitoare la realizarea contractului și condițiile generale de funcționare ale TROTEC® GmbH, pentru cumpărătorii ce activează în comerț sau în cadrul activităților sale profesionale independente.


Încheierea contractului cu TROTEC® în cazul unei achiziții regulare.

TROTEC® oferă articolele prezentate, ca și ofertant al acestei oferte din magazinul online, ca și o ofertă cu caracter neobligatoriu, celor interesați să achiziționeze articolele/serviciile ofertate. Cel interesat să achiziționeze are posibilitatea de a sorta articolul(lele) dorit(e) în coșul virtual de cumpărături, prin click pe iconița corespunzătoare. Articolele adunate în coșul virtual de cumpărături pot fi oricând afișate, prin click pe simbolul coșului virtual. Prin afișarea coșului, articolele pot fi vizualizate, modificată cantitatea sau șterse din coș. Sistemul vă va ghida apoi, cu ajutorul instrucțiunilor, la următorii pași ai comenzii. Înainte de a încheia comanda există întotdeauna posibilitatea de a modifica conținuturile comenzii, de a corecta datele sau de a le șterge. Pentru aceasta, utilizați vă rugăm instrucțiunile pentru modificări sau iconița „înapoi“ a browser-ului. Abea la ultimul pas al procedurii de comandă, prin click pe iconița de comandă, decideți să achiziționați articolul/serviciul, la prețul ofertat. Prin aceasta, decizia dvs. devine obligatorie și irevocabilă. Expedierea deciziei dvs. are loc prin acționarea iconiței „Comandaţi ferm“ care se află la finalul procedurii de comandă. Confirmarea primirii comenzii dvs. are loc odată cu asumarea comenzii de către TROTEC® imediat după expedierea în format text, prin e-mail automatizat. Prin această confirmare se încheie contractul de cumpărare.

Conținutul contractului și salvare

Conținutul contractului va fi salvat și se regăsește în confirmarea comenzii trimisă pe e-mail, lângă toate informațiile relevante precum datele de identificare ale ofertantului, obiectul comenzii precum și Termenii și condițiile în format text. Condițiile contractuale pot fi oricând consultate pe următorul link: https://www.trotec24.ro/info/gtcb2b.html . Conținutul comenzii, și ale celor anterioare, poate fi consultat și accesat în domeniul „Login clienți“, dacă s-a efectuat înregistrarea ca și client.
Oricare pagină a ofertei TROTEC ® poate fi printată, prin funcțiunea de printare a browser-ului sau prin iconița „Printează pagina“ aflată jos.

Limbi

În magazin puteți utiliza diferite limbi; limbile contractuale sunt germana, engleza, franceza, poloneza, turca, spaniola, daneza, finlandeza, suedeza și româna. Pentru raporturile contractuale însă, sunt întotdeauna valabile limba germană și legislația germană.

Termenii și condițiile generale ale TROTEC® GmbH

 1. Valabilitatea condițiilor
  TROTEC® GmbH (în continuare numită TROTEC®) execută toate livrările și serviciile exclusiv pe baza acestor termeni și condiții. Termenii și condițiile partenerului de contract, care se abat de la termenii și condițiile TROTEC®, nu sunt parte componentă a contractului, în afară de cazul în care acestea vor fi recunoscute în mod explicit, în scris, de către TROTEC® și incluse în contract și sunt valabile doar pentru procedura respectivă.

 2. Obiectul contractului
  Respectivul obiect și volum al comenzii/service-ului din comanda de contract rezultă din descrierea articolului, așa cum reiese în momentul comenzii, din oferta actuala a TROTEC®. Garanțiile sunt valabile doar dacă se află în descrierea articolului sau au fost asigurate de TROTEC® în formă scrisă.

 3. Condiții de plată / Contrapretenții
  1. Plata are loc în mod diferit și comod, prin carte de credit, paypal, plată în anvans sau pe bază de factură (doar pentru instituțiile publice).
   1. În cazul alegerii plății cu carte de credit, suma facturată va fi decontată de TROTEC® la instituția cărții de credit, imediat după încheierea comenzii. După confirmarea sumei la TROTEC® are loc expedierea produselor comandate. Suplimentar, sunt valabili termenii și condițiile generale ale băncii/firmei care a emis cartea de credit respectivă. Desfășurarea are loc prin saferpay, un sistem verificat de plată cu carte de credit, care execută un control al validității, în cadrul procedurii de plată. TROTEC® nu salvează datele cărții de credit. Vă rugăm să citiți pentru aceasta și Declarația privind protecția datelor.
   2. În cazul alegerii plății prin sistem PayPal© desfășurarea are loc conform condițiilor stabilite de PayPal©. Aici aflați amănunte: PayPal©.
   3. În cazul plății în avans, TROTEC® va confirma comanda în format text și va încasa suma facturată pe bază de factură. Aceasta se achită neîntârziat. După încasarea plății are loc expedierea mărfii comandate/punerea la dispoziție a serviciilor. Pe lângă aceasta atragem atenția, conform reglementărilor legale, că după 30 de zile de la primirea facturii începe întârzierea.
   4. În cazul alegerii plății pe bază de factură (doar pentru instituții publice), expedierea produselor se face imediat după comandă. Factura este imediat scadentă. Părțile stabilesc că plata trebuie să aibă loc în termen de 5 zile lucrătoare după primirea facturii. Vă atragem atenția că, independent de somație, întârzierea începe automat 30 de zile după primirea facturii (§ 286 alineat 2 din codul civil german), cu excepția reglementării la întârziere de la punctul 3.
  2. Dacă după încheierea contractului, TROTEC® ia la cunoștință situații care influențează îndeplinirea obligațiilor contractuale de către cumpărător, de exemplu obligația de plată, TROTEC® este autorizată să refuze executarea comenzii, până la oferirea unei asigurări (ca de ex. o garanție) sau execuție (de ex. plată); TROTEC® va stabili un termen adecvat pentru aceasta (§ 321 codul civil german).
  3. Compensarea cumparătorului față de TROTEC® este permisă doar cu o contracerere necontestată sau juridic intrată în vigoare. Exercitarea unui drept de retenție este doar atunci permisă, când contrapretenția se bazează pe același raport contractual.

 4. Livrarea
  1. TROTEC® este îndreptățită să se retragă din contract, dacă livrarea devine imposibilă din cauza faptul că TROTEC® la rândul ei nu a fost aprovizionată. TROTEC® va informa neîntârziat cumpărătorul asupra indisponibilității livrării și va înapoia neîntârziat sumele deja achitate.
  2. Expedierea în UE are loc într-un interval de 1 până la 3 zile lucrătoare. În afara UE, expedierea are loc în 3 până la 5 zile lucrătoare. Aceste indicații privitoare la livrare se raportează la durata după primirea comenzii la confirmarea plății. Indicațiile privitoare la disponibilitatea de expediere se raportează la existența pe stoc în depozitul central și pentru expediere după confirmarea plății. Durata de livrare după comandă se raportează astfel și la tipul de plată ales (de exemplu Paypal® sau carte de credit) și la disponibilitate. Pentru aceasta, citiți și Situația de livrare.
  3. Dacă la cererea cumpărătorului, după asumarea ofertei (prin TROTEC®), se va modifica obiectul sau volumul contractului, aceasta generează în orice caz un nou termen de livrare adecvat, și pentru partea nemodificată a comenzii în derulare.
  4. Cumpărătorul poate solicita în scris, două săptămâni după expirarea unui termen de livrare sau al unui termen limită de livrare, de la TROTEC® să îndeplinească contractul, în cadrul unui termen limită adecvat, minim însă 10 zile. Acest lucru nu este valabil, când cumpărătorul a omis sau refuzat colaborarea pentru execuția prin TROTEC®. Dacă TROTEC® nu execută contractul până la expirarea termenului stabilit, cumpărătorul poate să se retragă din contract (§ 323 codul civil german). Acest lucru nu este valabil dacă depășirea termenului are loc din cauză de forță majoră și alte obstacole imprevizibile, ca de exemplu revolte, anomalii în funcționare, grevă, închidere, și dacă acestea apar la furnizorii TROTEC® sau subfurnizori. TROTEC® își rezervă dreptul la modificări obișnuite în comerț, atâta timp cât obiectul nu va fi modificat în mod consistent și modificările sunt acceptabile pentru cumpărător.
  5. Prezentarea colorată pe un ecran poate varia minimal față de culoarea originală.

 5. Transferul riscului
  1. Riscul pentru orice pierdere sau deteriorare a obiectului trece cu predarea la sau întârzierea preluării la cumpărător, la cumpărături cu expediere, deja la predarea la persoana însărcinată cu transportul. Dacă expediția devine imposibilă fără ca TROTEC® să fie vinovată, sau va fi împiedicată din cauza lipsei de colaborare a cumpărătorului, riscul trece la cumpărător, odată ce TROTEC® raportează că produsele sunt gata de expediere.
  2. TROTEC® își rezervă dreptul de a expedia marfa pe un alt mod de transport decât cel declarat; și la indicații diferite ale cumpărătorului, când prin aceasta nu se produce un risc mai mare de deteriorare sau pierdere. O răspundere conform § 447 II cod civil german va fi limitată la cazul neglijenței majore și cazul în care dauna a fost provocată intenționat.
  3. Articolele raportate ca și produse deteriorate la transport, și care deja la încheierea contractului erau astfel declarate în descrierea articolului, ar putea să nu fie recunoscute ca și daune de transport.

 6. Preluare și compensare daune
  1. Cumpărătorul trebuie să controleze daunele produse la transport la produsele livrate, imediat după ce le-a primit, și deteriorările existente să le comunice în scris, neîntârziat, la TROTEC®. Dacă o deteriorare la transport va fi reclamată în mod justificat, TROTEC® fie va ceda la alegere liberă drepturile juridice către cumpărător, sau va face în nume propriu uz de acestea; în ultimul caz, cumpărătorul persoană juridică se obligă să autorizeze TROTEC® să își compenseze daunele în cuantumul necesar.
  2. Dacă cumpărătorul întârzie cu preluarea, acesta suportă toate riscurile pierderii sau deteriorării, cu excepția cazului în care TROTEC® s-ar face vinovată de neglijență majoră sau provocare intenționată a daunei. TROTEC® este în acest caz autorizată să refuze o nouă expediere și poate solicita de la cumpărător plata în avans a costurilor de transport nou rezultânde, într-un interval de timp adecvat.
  3. Dacă cumpărătorul nu își îndeplinește responsabilitățile de preluare sau plată a costurilor de transport, conform termenului punctului b de mai sus, TROTEC® este îndreptățită să iasă din contract și să solicite daune-interese.
  4. Dacă TROTEC® iese în mod îndreptățit din contract, TROTEC® este îndreptățită să solicite daune-interese. Acestea sunt în valoare de 30% a valorii nete a mărfii plus alte costuri rezultate la transport și depozitare. Este rezervat dreptul de a face uz de daune-interese mai mari. Cumpărătorul are voie să încerce să demonstreze o daună de o mai mică amploare.

 7. Garanție
  1. Produse noi
   Pentru comenzile de produse noi sunt valabile următoarele dispoziții
   1. Termenul de garanție este de un an și începe cu livrarea/preluarea mărfii. Imediat la livrare/preluare, produsele trebuie să fie controlate să nu aibă defecte. Defecte evidente trebuie reclamate în scris la TROTEC®, în 2 zile lucrătoare după livrare/preluare sau luare la cunoștință produse. Defecte neevidente trebuie reclamate în scris la TROTEC®, în 3 zile lucrătoare de la apariția defecțiunii.
   2. Dacă achiziția reprezintă o achiziție de ambele părți, se convine că, în conformitate cu dreptul de plângere § 377 al codului comercial german, este suficient dacă informarea asupra defecțiunii va fi primită în scris la TROTEC®, în 2 zile lucrătoare de la primirea mărfii sau descoperirea defecțiunii.
   3. Dacă defecțiunea este sau apare în timpul perioadei de garanție, atunci TROTEC® este îndreptățită să rezolve defecțiunea, la alegere, fie printr-o nouă livrare, livrare suplimentară sau îmbunătățire. Dacă și după o a doua rezolvare a defecțiunii mai apar defecțiuni, atunci clientul nu pierde drepturile legale de garanție.
   4. Dacă nu vor fi respectate instrucțiunile de deservire și întreținere ale producătorului sau ale TROTEC®, dacă se vor face modificări la produs, dacă vor fi schimbate piese sau se vor utiliza consumabile ce nu corespund specificațiilor originalului, atunci se pierde garanția.
   5. Excluse de la garanție sunt resursele și accesoriile supuse uzurii naturale.
   6. Resturile de stoc și produsele deteriorate la transport trec ca și produse noi, dacă acestea nu sunt denumite în mod explicit ca fiind uzate.
   7. Prestațiile de garanție independente ale producătorului sau ale TROTEC® rămân neatinse de prescripțiile de mai sus.
   8. Pentru software, atâta timp cât acesta aparține obiectului prestațiilor, este valabil în completare, și punctul 11.
  2. Produse uzate
   Pentru comenzile de produse uzate sunt valabile următoarele dispoziții
   1. Produsele uzate, și cele ofertate la solicitarea cumpărătorului, și mașinile de expoziție vor fi vândute excluzând orice prestație de garanție.
   2. Sunt valabile declarațiile privind garanția, asigurările sau prestațiile de garanție prezentate în mod explicit în descrierea articolului.
   3. Pentru software, atâta timp cât acesta aparține obiectului prestațiilor, este valabil în completare, și punctul 11.

 8. Răspunderea
  Pretențiile de compensare daune, indiferent de motivul juridic din care reies, fie din neîndeplinirea, din lezarea obligațiilor secundare rezultânde din contract sau ale celor legale, din îndatoriri la încheierea contractului, din contracte cu efect protector pentru terți și acțiuni nepermise sunt excluse față de TROTEC®, precum și reprezentanții legali, precum și față de colaboratorii săi, atâta timp cât dauna nu a fost cauzată intenționat sau prin neglijență majoră. Pretențiile de daune interese, indiferent de motivul juridic din care reies, fie din neîndeplinirea, din rănirea obligațiilor secundare rezultânde din contract sau ale celor legale, din îndatoriri la încheierea contractului, din contracte cu efect protector pentru terți și acțiuni nepermise sunt excluse față de TROTEC®, precum și reprezentanții săi legali, precum și față de colaboratorii săi, atâta timp cât dauna nu a fost cauzată intenționat sau prin neglijență majoră. Acest lucru nu este valabil în cazul solicitărilor privind daune de interese rezultând din garanțiile pentru caracteristici, care trebuie să asigure clientul față de riscul daunelor din deficiențe.

  TROTEC® răspunde altfel
  1. pentru întreaga daună în cazul propriei vinovății majore, a vinovăției majore a reprezentanților săi legali și a colaboratorilor săi care au un rol conducător, nu însă în cazul vinovăției majore a colaboratorilor ce au un rol secundar;
  2. pe lângă aceasta, în cazul fiecărei lezări culpabile a obligațiilor cardinale, în acest caz și pentru colaboratorii cu rol secundar.
  3. Răspunderea va fi limitată în valoare la repararea daunei previzibile în mod obișnuit.

 9. Scutire
  Precedentele excluderi de la garanție și răspundere, conform punctelor 7 și 8, nu sunt valabile pentru daune din lezarea vieții, a trupului sau a sănătății, care se bazează pe o lezare neglijentă a responsabilităților de către TROTEC® sau o lezare intenționată sau neglijentă a responsabilităților printr-un reprezentant legal sau colaborator TROTEC®.

 10. Protecția datelor/Informații
  Vă rugăm să citiți Declarația privind protecția datelor în meniul principal sub declarația privind protecția datelor.

 11. Particularități la componente software / livrări de software
  Atâta timp cât software-ul ține de deservirea și/sau utilizarea produsului livrat sau de prestația parțială a livrării, sunt valabile următoarele condiții speciale.
  1. Software-ul are voie să fie utilizat și deservit doar în conformitate cu destinația. Este interzisă orice multiplicare, cu excepția situației în care producătorul software-ului a permis acest lucru în mod explicit. În orice caz sunt valabile condițiile de licență ale producătorului.
  2. În orice caz trebuie respectate drepturile de proprietate intelectuală care rezultă din legile relevante, ca de exemplu din legile europene și internaționale privind drepturile de autor, din drepturile de proprietate intelectuală ale mărcii sau din alte drepturi de proprietate intelectuală cu caracter comercial.
  3. TROTEC® garantează funcționalitatea componentelor de software doar în cadrul limitelor indicate de producătorul respectiv.
  4. Suplimentar sunt valabili termenii și condițiile generale ale producătorului software-ului, care în acest caz sunt parte integrantă a contractului.

 12. Suplimente / afaceri conexe
  1. Dacă articolele individuale includ și suplimente gratuite, acestea stau în legătură directă cu produsul principal și nu pot fi contestate în mod izolat. Dreptul de proprietate pentru aceste produse suplimentare trece la cumpărător abea după expirarea termenului de revocare pentru produsul principal.
  2. Dacă achiziția produsului principal va fi revocată, atunci trebuie retrimis înapoi și suplimentul, ca și parte componentă a achiziției, și care este încă proprietate a TROTEC®.

 13. Particularități ale articolelor la comerțul exterior
  Anumite articole sunt destinate doar pieței europene, și stau sub interdicție de export în terțe țări. Dacă prevederile legale interzic înstrăinarea, cesionarea unui articol, TROTEC® își rezervă dreptul de a revoca un contract din motive importante și va înștiința neîntârziat partenerul de contract, și va restitui neîntârziat sumele deja achitate.

 14. Competență teritorială, instanțe juridice competente, legislație aplicabilă
  1. Competența teritorială și instanța juridică compententă este pentru ambele părți 52525 Heinsberg; acest lucru este valabil și pentru titlurile de creanțe.
  2. Pentru toate raporturile legale dintre părți este valabilă exclusiv legislația Republicii Federale Germane, cu excepția dreptului comercial UNO, chiar de cumpărătorul are sediul său în străinătate sau se află de obicei în străinătate, sau dacă se livrează în străinătate. Același lucru este valabil și în cazul în care cumpărătorul își mută mai târziu locația obișnuită în străinătate sau dacă nu poate fi contactat.

Datele ofertantului:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-ro@trotec.com
Internet: http://www.trotec24.ro

TROTEC GmbH, HRB 13453 Registrul comerțului: Tribunalul Aachen, aceasta reprezentată prin administratori: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz.

 

Contact:

online-ro@trotec.com

tel:+492452962797

Luni - joi: 9:00 - 18.30

Vineri: 9:00 - 18.00

Email:

Utilizați formularul nostru de contact